Μικρό-διαπιστευτήρια στη Διαδικασία Προσδιορισμού Δεξιοτήτων

Η απεικόνιση της διαδικασίας δείχνει πώς προσδιορίζεται το περιβάλλον εργασίας, πώς ορίζονται τα πακέτα εργασίας και πώς τα καθήκοντα μπορούν να χωριστούν σε μικρό-διαπιστευτήρια.

Η διαδικασία περιγράφει επίσης τον ρόλο του εκπαιδευόμενου και τον τρόπο με τον οποίο η ικανότητα και η πρόοδός του μπορούν να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν από κοινού με έναν εκπρόσωπο της εργασιακής του κατάστασης ( καθοδηγητή, επόπτη) και τον ίδιο.

Κατά τη διαδικασία αυτή, οι ικανότητες του εκπαιδευόμενου γίνονται απτές και επικυρώνονται μέσω της αξιολόγησης και της τεκμηρίωσης.

Μέσω των μικρό-διαπιστευτηρίων, τα άτομα μπορούν να αναπτύξουν με ευελιξία τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται, για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

eye@2