1
2
3
4
5
6
7

Κοινωνικότητα

Σου αρέσει να αφιερώνεις ελεύθερο χρόνο με άλλα άτομα;(Required)
Πόσο χρόνο την ημέρα αφιερώνεις στην έξοδό σου με άλλα άτομα (φίλους/ες, οικογένεια, γνωστούς/ές, συναδέλφους κ.λπ.);(Required)
Hidden

Επικοινωνία

Κατά τη γνώμη σου, πόσο σύντομα φτιάχνεις ένα δίκτυο με άλλα άτομα σε ένα άγνωστο περιβάλλον;(Required)
Έχεις προσκληθεί σε μια συνάντηση όπου δεν γνωρίζεις πολλούς από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Πόσο πιθανό είναι για εσένα να τους προσεγγίσεις και να ξεκινήσεις μια συζήτηση;(Required)
Hidden
eye@2