Πώς να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα του εργαλείου για τον προσδιορισμό των ήπιων δεξιοτήτων

Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από την τεχνολογική ανάπτυξη, είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε προσεκτικά την ανθρώπινη πλευρά και να βλέπουμε την αξία της στη ζωή και την εργασία. Γενικά, στη ζωή χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες κοινωνικές δεξιότητες. Τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να είμαστε επιτυχημένοι/ες στην εργασία. Αυτές περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, τη γνωσιακή ή συναισθηματική ενσυναίσθηση, τη δημόσια ομιλία, την επαγγελματική γραφή, την ομαδική εργασία, τον ψηφιακό γραμματισμό, την ηγεσία, την επαγγελματική συμπεριφορά, την εργασιακή ηθική και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας.

Μπορείτε να ανθίσετε ως άτομο αν διαθέτετε αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες. Θα σας είναι ευκολότερο να επιλύετε προβλήματα, να αναθέτετε εργασίες, να παρακινείτε και να αναπτύσσετε ομάδες.  Οι ήπιες δεξιότητες είναι προσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες που καθορίζουν τις αλληλεπιδράσεις ενός ατόμου με τους άλλους.

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης του On the Mic;

Μπορείτε να επιλέξετε τρεις τρόπους εργασίας με τη λίστα αυτό-αξιολόγησης.

Πρώτος τρόπος
Το άτομο κάνει την αυτό-αξιολόγηση και αξιοποιεί τα αποτελέσματα ανάλογα με την κατάσταση.

Δεύτερος τρόπος
Το άτομο κάνει την αυτό-αξιολόγηση και λαμβάνει βοήθεια από έναν σύμβουλο για τα επόμενα βήματα.

Τρίτος τρόπος
Ένα άτομο κάνει την αυτό-αξιολόγηση με τη βοήθεια ενός επαγγελματία.

1ος Τρόπος: Online αυτό-αξιολόγηση.

α) Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων και τον εντοπισμό των δυνατών σημείων.

β) Η αξιολόγηση μπορεί να δώσει ενδείξεις σχετικά με το πώς ένας χώρος εργασίας ταιριάζει στο άτομο, με βάση τις δεξιότητες.

γ) Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αναφορά στο βιογραφικό σημείωμα.

δ) Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως σημείο εκκίνησης για την αναζήτηση εργασίας, με βάση τις δεξιότητες.

ε) Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προετοιμασία για τη συνέντευξη εργασίας, για να αποκτήσετε λεξιλόγιο σχετικά με τα δυνατά σημεία.

2ος Τρόπος: Online - αυτό-αξιολόγηση.

α) Πραγματοποίηση αξιολόγησης.

β) Ζητήστε βοήθεια από έναν σύμβουλο:

 1. Ένας σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας.
 2. Ένας σύμβουλος μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα με βάση τις δεξιότητες.
 3. Μπορείτε να λάβετε βοήθεια για τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος με βάση τα αποτελέσματα.
 4. Ένας σύμβουλος μπορεί να σας βοηθήσει στην προβολή επαγγελματικών προφίλ για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε προφίλ εργασίας για μια θέση εργασίας σε ένα κατάστημα. Δείχνει ποιες δεξιότητες είναι σημαντικές στην εμπορική επιχείρηση.

γ) Αναζητήστε έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας στην περιοχή σας για περαιτέρω βοήθεια.

 1. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας εργάζονται σε σχολεία, κέντρα δια βίου μάθησης και ορισμένες εταιρείες.

3ος Τρόπος:Online - αυτό-αξιολόγηση
που πραγματοποιείται με τη βοήθεια συμβούλου

α) Υποστήριξη στη χαρτογράφηση των δεξιοτήτων με έναν κατάλογο ελέγχου αυτό-αξιολόγησης.

β) Παροχή βοήθειας για την αντιστοίχιση δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας.

 1. Ένας σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας.
 2. Ένας σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει στην εξεύρεση ενός κατάλληλου προγράμματος με βάση τις δεξιότητες.
 3. Μπορεί να βοηθήσει στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος με βάση τα αποτελέσματα.
 4. Ένας σύμβουλος μπορεί να δείξει πώς τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται ως εργαλείο σε μια συνέντευξη για δουλειά. Είναι καλό να εξασκηθείτε σε μια συνέντευξη για εργασία.
 5. Ένας σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει στην προβολή επαγγελματικών προφίλ για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

γ) Αναζητήστε έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας στην περιοχή σας για περαιτέρω βοήθεια.

 1. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας εργάζονται σε σχολεία, κέντρα δια βίου μάθησης και ορισμένες εταιρείες.
eye@2