Kuinka käyttää pehmeiden taitojen tunnistamistyökalua?

Teknologian läpäisemässä maailmassa on tärkeää tarkastella inhimillisiä ominaisuuksia tarkkaan ja nähdä niiden arvo elämässä ja työssä. Yleensä elämässä käytössämme on ns. pehmeät taidot, joita tarvitaan, jotta menestyisi työelämässä. ä. Näitä ovat kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu, kognitiivinen tai emotionaalinen empatia, julkinen esiintyminen, ammattimainen kirjoittaminen, tiimityötaidot, digitaalinen lukutaito, johtajuus, ammattimainen asenne, työmoraali ja uran rakentaminen.

Voit kukoistaa yksilönä, kun sinulla on näitä pehmeitä taitoja. Niiden avulla voit ratkaista ongelmia, delegoida, motivoida ja kehittää tiimejä. Pehmeät taidot ovat henkilökohtaisia ja niiden avulla päästään  yksilöiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Kuinka voimme käyttää On the Mic -työkalua?

Voit valita kolme tapaa työskennellä itsearviointityökalun kanssa.

Polku yksi
Yksilö tekee itsearvionnin ja hyödyntää arvioinnin tulokset itse tilanteeseensa sopivasti.

Polku kaksi
Yksilö tekee itsearvioinnin ja saa apua tai neuvoja ohjaajaltaan seuraavien vaiheiden kanssa.

Polku kolme
Yksilö tekee itsearvioinnin ammattilaisen avustuksella.

Polku 1: Itsearviointi verkossa

a. Tulokset voidaan hyödyntää taitojen täydentämisessä ja vahvuuksien tunnistamisessa

b. Kysely voi antaa vihjeitä siitä, millä tavoin työpaikkaa sopii henkilölle, hänen taitoihinsa perustuen

c. Tuloksia voidaan hyödyntää osana CV:n referenssejä

d. Tuloksia voidaan hyödyntää työnhaun lähtökohtana, henkilön taitoihin perustuen

e. Tuloksia voidaan hyödyntää työhaastatteluun valmistautumisessa hankkimalla uutta sanastoa omien vahvuuksien kuvaamiseen

Polku 2: Itsearviointi verkossa

a. Suoritettu itsearviointi

b. Ohjaajan tarjoama apu:

 1. Ohjaaja voi auttaa sovittamaan yhteen taitoja ja työpaikkoja
 2. Ohjaaja voi auttaa löytämään sopivan täydennyskoulutuksen tunnistettujen taitojen perusteella
 3. Voit saada apua CV:n kirjoittamiseen tuloksien perusteella
 4. Ohjaajasi voi avustaa tarkastelemaan tiettyjen työtehtävien työnkuvia

Tässä alhaalla voit nähdä yhden työnkuvan kaupan alan työpaikassa. Työnkuva kertoo mitkä taidot ovat tärkeitä kaupallisen alan töissä.

c. Etsi opinto-ohjaaja paikkakunnaltasi, joka voi opastaa eteenpäin suunnitelmissasi

 1. Opinto-ohjaajat työskentelevät kouluissa, aikuiskoulutusta tarjoavissa organisaatioissa ja joissakin yrityksissä

 

Polku 3: Itsearviointi verkossa ohjaajan avustamana

a. Avustettu taitojen kartoitus itsearviointityökalun tarkistuslistan avulla

b. Taitojen ja työpaikkojen sovittaminen yhteen avustetusti

 1. Ohjaaja voi auttaa sovittamaan yhteen taitoja ja työpaikkoja
 2. Ohjaaja voi auttaa sopivan täydennyskoulutuksen löytämisessä
 3. Avustettu CV:n tekeminen tulosten perusteella.
 4. Ohjaaja voi näyttää miten tuloksia hyödynnetään työpaikkahaastattelussa. On hyvä harjoitella työhaastattelutilannetta.
 5. Ohjaaja voi avustaa tiettyjen työpaikkojen työnkuvien tarkastelussa

c. Etsi opinto-ohjaaja paikkakunnaltasi, joka voi opastaa eteenpäin suunnitelmissasi

 1. Opinto-ohjaajat työskentelevät kouluissa, aikuiskoulutusta tarjoavissa organisaatioissa ja joissakin yrityksissä

 

eye@2