Arvioi taitojasi!

MIC auttaa!

Epämuodollinen oppiminen – töiden tai harrastusten kautta oppiminen

Tämän itsearviointityökalun avulla voit arvioida taitojasi ja osaamistasi, jotka olet hankkinut epämuodollisen oppimisen kautta.

Epämuodollinen oppiminen tarkoittaa elämän aikana kertynyttä osaamista. Se ei perustu oppimäärään, opetussuunnitelmaan tai sertifiointiin.

Oppijan tavoitteena on lisätä niitä tietoja ja taitoja, jotka kiinnostavat häntä ja saattavat motivoida häntä oppimaan lisää.

Esimerkkejä epämuodollisesta oppimisesta: vapaaehtoistyö, toimiminen urheiluseuroissa tai järjestöissä, yhteisölliset tai harrastuksia tukevat aikuiskoulutuskurssit, sekä jatkuva ammatillinen kehitys.

Tämän itsearvioinnin avulla voit saada tietoa asioista, joita voisit oppia tai asioista, joita voisit päivittää saavuttaakseen tavoitteitasi.

Epävirallinen oppiminen – arkioppiminen

Tämän itsearviointityökalun avulla voit arvioida taitojasi ja osaamistasi, jotka olet hankkinut epävirallisen oppimisen kautta.

Epävirallinen oppiminen on itseohjautuvaa oppimista tai oppimista, joka kertyy kokemuksen kautta.

Epävirallinen oppiminen on yleistä yhteisöissä ja tilanteissa, joissa yksilöillä on mahdollisuuksia havainnoida ja osallistua yhteisölliseen toimintaan.

Epävirallisen oppimisen itsearviointi antaa henkilökohtaisen kuvan ihmisestä ja hänen kiinnostuksen kohteistaan ja motivaatiostaan.

Tämän itsearvioinnin avulla voit saada tietoa asioista, joita voisit oppia tai joita voisit päivittää saavuttaaksesi tavoitteitasi.

eye@2