Mikrokredentiaalit osaamisen tunnistamisprosessissa

Prosessikuvauksen visualisointi kuvaa sitä, miten työympäristö tunnistetaan, miten työpaketit määritellään ja miten työtehtävät voidaan jakaa mikrokredentiaaleihin.

Prosessissa kuvataan oppijan roolia ja sitä, miten osaamista ja edistymistä tunnistetaan ja arvioidaan yhdessä työelämän edustajan (valmentaja, ohjaaja) ja oppijan kanssa.

Tässä prosessissa oppijan osaamista tehdään näkyväksi ja sitä validoidaan arvioinnin ja dokumentoinnin avulla.

Mikrokredentiaalien avulla yksilöt voivat joustavasti kehittää tietoja, taitoja ja osaamista, joita he tarvitsevat henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kehittymisessä.

eye@2