Ας αξιολογήσουμε τους εαυτούς μας!

Το MIC θα βοηθήσει!

Μη- τυπικές δεξιότητες

Αυτό το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης σας επιτρέπει να αξιολογήσετε τις δεξιότητες και τις ικανότητές που έχετε αποκτήσει μέσω μη τυπικής μάθησης. Η μη τυπική μάθηση είναι δομημένες μαθησιακές περιπτώσεις, οι οποίες δεν έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο προγράμματος σπουδών, διδακτέας ύλης, διαπίστευσης, και πιστοποίησης.

Οι στόχοι του/της εκπαιδευόμενου/ης μπορεί να είναι η διεύρυνση δεξιοτήτων και γνώσεων, καθώς και η εμπειρία των συναισθηματικών ανταμοιβών που συνδέονται με την αγάπη για ένα θέμα ή του πάθους για μάθηση. Κάποια παραδείγματα μη τυπικής μάθησης περιλαμβάνουν αθλητικά προγράμματα που υλοποιούνται από την κοινότητα και προγράμματα που καταρτίζονται από οργανώσεις όπως οι πρόσκοποι, κοινοτικά ή μη πιστοποιημένα μαθήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, προγράμματα αθλητισμού ή γυμναστικής και δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη.

Με τη βοήθεια αυτής της αυτό-αξιολόγησης, ένα άτομο λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με ό,τι πρέπει να μάθει ή να επικαιροποιήσει προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του/της.

Άτυπες Δεξιότητες

Αυτό το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης σας επιτρέπει να αξιολογήσετε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας που έχετε αποκτήσει μέσω της άτυπης μάθησης.

Η άτυπη μάθηση είναι η αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση ή η μάθηση από τη συσσωρευμένη εμπειρία.

Η άτυπη μάθηση είναι συνηθισμένη σε κοινότητες όπου τα άτομα έχουν την ευκαιρία να παρατηρούν και να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες.

Η αυτό-αξιολόγηση  της άτυπης μάθησης δίνει μια πιο προσωπική εικόνα του ατόμου, των ενδιαφερόντων, και των κινήτρων του.

Με τη βοήθεια αυτής της αυτό-αξιολόγησης, το άτομο λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να μάθει ή να αναβαθμίσει προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του.

eye@2